Jaunumi

Ar 2011.gada maiju Globalcom ir ievērojami palielinājis starptautiskā interneta tīkla piekļuves un maršrutēšanas kvalitāti, ierīkojot rezervētus jaunus 10 Gbit/s IP starpsavienojumus Stokholmā un Varšavā ar globālā interneta Tier1 operatoru TeliaSonera. Ar jaunajiem savienojumiem Globalcom nodrošina saviem klientiem tiešāku un ātrāku komunikāciju ar pieprasītākajiem vispasaules un Eiropas interneta resursiem.

Ar 2010.gada aprīli Globalcom ir ievērojami palielinājis starptautiskā datu pārraides tīkla jaudas un interneta maršrutēšanas kvalitāti, izveidojot savus pakalpojumu piekļuves punktus (PoP - point of presence) Varšavā un Frankfurtē, kas pieslēgti Globalcom starptautiskajam datu pārraides tīklam ar 10 Gbit/s savienojumiem, un ierīkojot papildus jaunus 10 Gbit/s IP starpsavienojumus Varšavā ar globālā interneta Tier1 operatoru Level3, vadošo Eiropas interneta apmaiņas punktu DE-CIX Frankfurtē un 1 Gbit/s starpsavienojumu ar Polijas lielāko interneta apmaiņas punktu PLIX Varšavā. Ar jaunajiem savienojumiem Globalcom nodrošina saviem klientiem tiešu un ātru komunikāciju ar pieprasītākajiem vispasaules interneta resursiem.

Ar 2010.gada februāri Globalcom ir ievērojami palielinājis starptautiskā datu pārraides tīkla jaudas un Krievijas interneta virziena kvalitāti, esošajam Stokholmas 10 Gbit/s starpsavienojumam ar vienu no vadošajiem Krievijas interneta operatoriem ReTN izveidojot papildus jaunu 10 Gbit/s IP starpsavienojumu Helsinkos. Ar jauno savienojumu Globalcom nodrošina saviem klientiem tiešu un ātru komunikāciju ar pieprasītākajiem Krievijas interneta resursiem.

Ar 2009.gada februāri Globalcom ir palielinājis starptautiskā datu pārraides tīkla jaudas un Krievijas interneta virziena kvalitāti, izveidojot 10 Gbit/s starpsavienojumu Stokholmā ar vienu no vadošajiem Krievijas interneta operatoriem ReTN.

Ar 2008.gada jūliju Globalcom ir ievērojami palielinājis starptautiskā datu pārraides un interneta tīkla jaudas, izveidojot 10 Gbit/s starpsavienojumus Stokholmā ar globālajiem interneta Tier1 operatoriem Level 3 un Global Crossing.

Pakalpojumi

Starptautiskā interneta vairumtirdzniecība

Globalcom nodrošina saviem klientiem augsta ātruma un kvalitātes stabilu starptautiskā interneta piekļuves pakalpojumu.

Uz 2011.gada 1.maiju Globalcom starptautiskā interneta tīkla jaudas ir vairāk kā 30 Gbit/s.

Pakalpojuma nodrošināšana 

Pakalpojuma piekļuves jaudas un stabilitāti klientiem nodrošina Globalcom pamattīklā izmantotās rezervētās  10 Gbit/s Ethernet datu pārraides tīkla tehnoloģijas un dublēta Cisco 76xx sērijas maršrutēšanas sistēma. Globalcom tīkls tiek uzraudzīts un tā darbība nodrošināta 24x7 darba režīmā.

Informācijas maršrutēšana tiek nodrošināta, izmantojot BGP (Border Gateway Protocol) protokolu un Globalcom autonomo sistēmu (AS42979).

Globalcom izveidotie rezervētie starptautiskā interneta savienojumi ar starptautiskajiem operatoriem nodrošina ātru, kvalitatīvu un uzticamu piekļuvi starptautiskajam interneta tīklam.

Ar 2011. gada maiju Globalcom ir palielinājis starptautiskā interneta pakalpojuma kvalitāti, izveidojot rezervētus jaunus 10 Gbit/s starpsavienojumus Stokholmā un Varšavā ar globālā interneta Tier1 operatoru TeliaSonera. 

Ar 2010. gada februāri Globalcom ir ievērojami palielinājis starptautiskā datu pārraides tīkla jaudas un Krievijas interneta virziena kvalitāti, papildus esošajam 10 Gbit/s starpsavienojumam Stokholmā ar vienu no vadošajiem Krievijas interneta operatoriem ReTN izveidojot papildus jaunu 10 Gbit/s starpsavienojumu Helsinkos.

Ar 2010. gada aprīli Globalcom ir ievērojami palielinājis starptautiskā datu pārraides tīkla jaudas un interneta maršrutēšanas kvalitāti, izveidojot papildus jaunus 10 Gbit/s starpsavienojumus Varšavā ar globālā interneta Tier1 operatoru Level3, Eiropas vadošo interneta apmaiņas punktu DE-CIX Frankfurtē un 1 Gbit/s starpsavienojumu ar Polijas lielāko interneta apmaiņas punktu PLIX Varšavā.

Tādējādi Globalcom partneri - starptautiskie interneta pakalpojumu sniedzēji, ar ko Globalcom ir izveidoti tiešie savienojumi, ir kvalitatīvākie globālā interneta Tier1 un reģionālie operatori un Eiropas vadošie un Globalcom klientu pieprasītākie interneta apmaiņas punkti,  kas nodrošina Globalcom starptautiskā interneta pakalpojuma augsto kvalitāti un stabilitāti.

Pakalpojuma kvalitātes garantijas

Pakalpojumam tiek garantēti sekojoši pakalpojuma kvalitātes parametri: pieejamība, pakešu aiztures laiks (Eiropa, ASV), pakešu zudums, nodrošinot klientiem garantētu pakalpojuma ātrumu un kvalitāti. Klientiem tiek nodrošināta arī iespēja tiešsaistes (on-line) režīmā sekot sava pakalpojuma noslodzes rādītājiem.

Pakalpojuma piekļuves punkti

Pakalpojums klientiem Latvijā tiek nodrošināts Globalcom pakalpojuma piekļuves punktos Rīgā, TV tornī un Raiņa bulvārī 29, vai klienta norādītā adresē citur Rīgā vai Latvijā, izmantojot partneru nodrošinātu optisko pieslēgumu.